اتوماسیون اداری زوبین
خوش آمدید
ورود / عضویت
اتوماسیون اداری زوبین

جدیدترین ویدیو ها

 • 03:17 محبوب مقدمه

  مقدمه

  توسط ارسال شده 1,112 نمایش ها / 0 پسند شده

  برجسته ها
 • 36:50 محبوب گردش کار

  گردش کار

  توسط ارسال شده 1,151 نمایش ها / 0 پسند شده

  برجسته ها
 • 10:48 محبوب رویه دسترسی

  رویه دسترسی

  توسط ارسال شده 958 نمایش ها / 0 پسند شده

  برجسته ها
 • 04:42 محبوب گروه کاربری

  گروه کاربری

  توسط ارسال شده 899 نمایش ها / 0 پسند شده

  برجسته ها
 • 16:07 محبوب گزارش سازی

  گزارش سازی

  توسط ارسال شده 941 نمایش ها / 0 پسند شده

  برجسته ها
 • 11:45 محبوب سفارشی سازی فرم

  سفارشی سازی فرم

  توسط ارسال شده 1,328 نمایش ها / 0 پسند شده

  برجسته ها
 • 20:00 محبوب ایجاد فرم جدید

  ایجاد فرم جدید

  توسط ارسال شده 1,348 نمایش ها / 0 پسند شده

  برجسته ها
 • 16:57 محبوب جستجو

  جستجو

  توسط ارسال شده 857 نمایش ها / 0 پسند شده

  برجسته ها
 • 05:28 محبوب ایجاد پروژه/ بخش جدید

  ایجاد پروژه/ بخش جدید

  توسط ارسال شده 1,402 نمایش ها / 1 پسند شده

  برجسته ها
 • 21:44 محبوب مقدماتی 2

  مقدماتی 2

  توسط ارسال شده 1,176 نمایش ها / 0 پسند شده

  برجسته ها
 • 06:00 محبوب مقدماتی 1

  مقدماتی 1

  توسط ارسال شده 1,698 نمایش ها / 1 پسند شده

  برجسته ها

ویدئو های برتر

RSS