امکان انتقال یک کار ( از پروژه/بخش A ) به پاره کار در پروژه /بخش B

0 امتیاز
آیا امکان انتقال یک کار ( از پروژه/بخش A ) به پاره کار در پروژه /بخش B  وجود دارد؟
سوال شده بهمن 13, 1393 در تنظیمات کار توسط مرتضی پسندیده
دوباره دسته بندی کردن بهمن 19, 1393 توسط ناهید سمیعی

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ
برای انتقال دادن یک نوع کار به نوع کاری دیگر هر دو نوع کار باید از یک جنس باشند یعنی هر دو باید یا پاره کار باشند یا کار استاندارد، و امکان انتقال کار به پاره کار و بلعکس آن وجود ندارد.
پاسخ داده شده بهمن 19, 1393 توسط ناهید سمیعی
انتخاب شده اسفند 5, 1393 توسط نیما عزیزی
...