عوض کردن شمارنده پروژه

+1 امتیاز
با سلام
اگر از کاری متعلق به یک پروژه / بخش مثلا 10 تا کار ایجاد کرده باشیم و بعد فرمت شمارنده را روی عدد دیگر فیکس کنیم، تکلیفکارهایی که با فرمت قبلی ایجاد شده چه میشود؟
سوال شده مهر 26, 1393 در عمومی توسط مرتضی پسندیده

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ
با همان شماره باقی می مانند. توضیح دهید دقیقا می خواهید چه کاری انجام دهید.
پاسخ داده شده مهر 26, 1393 توسط سارا ایزدیار (زوبین)
انتخاب شده مهر 30, 1393 توسط نیما عزیزی
با سلام

 

لطفا اگر این روندی که مینویسم ایراد دارد تصحیح بفرمایید :

 

هدف تفکیک عملکرد بخش / پروژه هاست بر حسب سال.

مثلا امسال پروژه / بخشی که اسم SAD هست یک کارش ایجاد نامه صادره است.

کار دوم همان بخش ارسال نمونه تولیدی صادره هست.

کارهای ایجاد شده به این شکل خواهد بود:

 

SAD

 

SAD-1 ارسال نامه شده است

SAD-2ارسال نامه شده است

SAD-3ارسال نمونه تولیدی شده است

.

.

SAD- 1000 ارسال نامه شده است.

 

سال آینده میخواهیم از همین پروژه / بخش همین کارها را بکنیم. کد پروژه فیکس میماند ولی میتوان شمارنده آن را عوض کرد.

اگر شمارنده را به صفر برگردانیم، دوباره همان SAD-1 ,SAD-2 , …. ایجاد میشود ( در تاریخ و ساعت جدید ).؟؟؟؟؟

پس دو تا کار ایجاد شده داریم با اسم SAD-1 ( یکی امسال- یکی سال آینده ) . امکان دارد ؟؟؟؟

 

پروژه/ بخش ما SAD است:

همین سوال در بخش فرمت شماره نامه دلخواه صادره هم هست.

 

فرض کنید مشکل سال ایجاد نامه را در فرمت شماره نامه صادره حل کنیم :

در سال 92 نامه های خروجی به این فرمت باشد :

92-

 

پس شمارنده اتوماتیک هر فرم میشود :

SAD-1 و فرمت شماره نامه متناظر آن 92-1 میشود.

SAD-2 و فرمت شماره نامه متناظر آن 92-2 میشود.

SAD-3 و فرمت شماره نامه متناظر آن 92-3 میشود.

SAD-4 و فرمت شماره نامه متناظر آن 92-4 میشود.

.

.

.

SAD-1000 و فرمت شماره نامه متناظر آن 92-1000 میشود.

 

در سال 93 میخواهیم فرمت شمارنده نامه ما 93/ داشته باشد .

 

SAD-1001 اولین شماره ;کار در سال 93 خواهد بود و فرمت شماره نامه متناظر آن 93-1

SAD-1002 دومین شماره ;کار در سال 93 خواهد بود و فرمت شماره نامه متناظر آن 93-2

SAD-1003 سومین شماره ;کار در سال 93 خواهد بود و فرمت شماره نامه متناظر آن 93-3

 

 

میتوان کانتر را به صفر برگرداند و این خروجی را گرفت ؟

 

SAD-1 اولین شماره ;کار در سال 93 خواهد بود و فرمت شماره نامه متناظر آن 93-1

SAD-2 دومین شماره ;کار در سال 93 خواهد بود و فرمت شماره نامه متناظر آن 93-1

SAD-3 سومین شماره ;کار در سال 93 خواهد بود و فرمت شماره نامه متناظر آن 93-1

 

 

این دو تا کار درپروژه SAD خواهد بود:؟؟؟؟؟

SAD-1 و فرمت شماره نامه متناظر آن 92-1 میشود.

 

SAD-1 اولین شماره ;کار در سال 93 خواهد بود و فرمت شماره نامه متناظر آن 93-1

شما اگر شمارنده پروژه را به عددی بزرگتر از شماره موجود انتقال دهید هیچ مشگلی برای کارهای قبلی پیش نمی آید.
شما می توانید شمارنده دبیرخانه 93 را به 930000 ست کنید و سال بعد به 940000 ست کنید.
بدین صورت به راحتی نامه های هر سال قابل تفکیک است.
در مورد کد پروژه شما می توانید از حروف و عدد همزمان استفاده کنید مانند let93 ولی عدد تنها خیر
به   qa-334    مراجعه کنید

...