زمان logout در زوبین

+1 امتیاز
چگونه می توان زمان logout را در زوبین تغییر داد؟
سوال شده مهر 26, 1393 در سیستم توسط سارا ایزدیار (زوبین)

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ
برای تعیین این زمان کافی است در آدرس D:\Zoubin\zoubin 3.7.2\zoubin\WEB-INF\ فایل WEB.xml را با Notepad باز کرده و در جمله زیر
<session-timeout>60</session-timeout>
عدد 60 را به دلخواه تغییر می دهیم. این عدد به دقیقه است.
پاسخ داده شده مهر 26, 1393 توسط سارا ایزدیار (زوبین)
انتخاب شده مهر 30, 1393 توسط نیما عزیزی
...