صفحه ورود به نرم افزار زوبین

+1 امتیاز
صفحه ورود به نرم افزار زوبین از روی سرور مشاهده می شود ولی از روی دیگر کامپیوترهای شبکه داخلی نه
سوال شده مهر 26, 1393 در سیستم توسط سارا ایزدیار (زوبین)

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ

صفحه ورود به زوبین را روی سرور با آدرس localhost:7079 می بینید؟ (7079 شماره پورتی است که زوبین روی آن نصب شده، اگر در مجموعه شما زوبین روی پورت دیگری مثلا 80 نصب شده عدد مزبور را وارد نمایید)

الف) اگر جواب منفی است ابتدا مطمئن شوید این همان کامپیوتری است که زوبین روی آن نصب شده است. اگر از این امر اطمینان دارید با مهندس پشتیبان زوبین تماس بگیرید.

ب) اگر جواب مثبت است چک کنید ببینید زوبین را روی سرور از طریق IP می بینید. (مثلا اگر IP سرور در شبکه داخلی 192.168.1.100 باشد باید با وارد کردن آدرس http://192.168.1.100:7079 وارد صفحه ورود به زوبین شوید. 

ج) اگر با IP صفحه ورود به زوبین را نمی بینید از صحت IP مطمئن شوید.

د) اگر از طریق IP هم وارد صفحه ورود به زوبین می شوید ولی کامپیوترهای دیگر با همین IP نمی توانند زوبین را ببینند، ابتدا مطمئن شوید فایروال ویندوز کامپیوتر سرور خاموش باشد. اگر روشن است آن را خاموش کرده و دوباره چک کنید.

ه) اگر بازهم موفق نشدید شبکه داخلی را چک کرده و از کارشناس شبکه شرکت خود کمک بگیرید.

پاسخ داده شده مهر 26, 1393 توسط سارا ایزدیار (زوبین)
انتخاب شده مهر 30, 1393 توسط نیما عزیزی
...