چگونه می توان یک گزارش کار را حذف کرد؟

+1 امتیاز

زمانی که به هر دلیلی گزارش کار را اشتباه وارد می کنیم چگونه می توان آن را حذف کرد؟

سوال شده مهر 26, 1393 در عمومی توسط سارا ایزدیار (زوبین)

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ

در حال حاضر چنین امکانی در زوبین وجود ندارد.

پاسخ داده شده مهر 26, 1393 توسط سارا ایزدیار (زوبین)
انتخاب شده مهر 30, 1393 توسط نیما عزیزی
...