ساخت دو صفحه نمایش ایجاد و نمایش برای یک کار

+1 امتیاز
لزوم ساخت دو صفحه نمایش ایجاد و نمایش برای یک کار در چیست؟
سوال شده مهر 26, 1393 در عمومی توسط سارا ایزدیار (زوبین)

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ

در صفحه نمایش تعدادی فیلد نسبت به صفحه ایجاد وجود دارد که تفکیک این دو را لازم می کند. چراکه در غیر اینصورت بعدها در روند گردش های کاری برای مواردی مثل ارجاع، رونوشت و غیره مشکل ایجاد خواهد شد. بنابراین ضروری است این دو جداگانه ساخته شوند.

پاسخ داده شده مهر 26, 1393 توسط سارا ایزدیار (زوبین)
انتخاب شده مهر 30, 1393 توسط نیما عزیزی
...