مدیریت صفحات نمایش-- موضوع نمایش

+1 امتیاز
در جستجو : sos را میزنم. 13کار میاورد.
ستونهای نمایش برای این جستجو را تعریف میکنم .

 برای "تنظيم موضوع نمايشي: نمایش فیلتر با ستونهای انتخابی " تعداد کارها را میپرسد.
اگز تعداد کار را مثلا 5 بزنم، فقط 5 تا از آن 13 تا را نمایش میدهد و اجازه نمیدهد که کار 6 تا 13 را هم بتوانیم با زدن مثلا عبارتی مثل " بعدی " ببینیم.

چرا مابقی را نمایش نمیدهد ؟
سوال شده مهر 20, 1393 در گزارش سازی توسط مرتضی پسندیده
دوباره دسته بندی کردن مهر 20, 1393 توسط ناهید سمیعی

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ
برای اینکه تعداد کارهای بیشتری از یک فیلتر به نمایش درآمده رد صفحه را ببینید کافی است روی صفحه نمایش روی نام فیلتر مزبور کلیک کنید. به این ترتیب کلیه کارهای آن فیلتر را به شما نشان خواهد داد.
پاسخ داده شده مهر 20, 1393 توسط سارا ایزدیار (زوبین)
انتخاب شده مهر 23, 1393 توسط نیما عزیزی
...