مفهوم پاره کار

+1 امتیاز
مفهوم پاره کار چیست و چه کاربردی دارد؟
سوال شده مهر 20, 1393 در تنظیمات کار توسط مرتضی پسندیده
دوباره دسته بندی کردن مهر 20, 1393 توسط ناهید سمیعی

1 پاسخ

+1 امتیاز
 
بهترین پاسخ
شما می توانید برای یک کار چندین پاره کار تعریف کنید.عملیاتی که بر روی پاره کارها انجام می شود مشابه عملیاتی است که بر روی کارها انجام می شود.(ارجاع، گزارش کار و...)کاربردی که پاره کار دارد به این صورت است که می توانید کار را به بخش ها و فازهای مختلفی(پاره کار) تقسیم کنید و هر قسمت را به کاربر خاصی ارجاع دهید که این کار معمولا برای پروژه ها و کارهای نسبتا بزرگ استفاده می شود.
پاسخ داده شده مهر 20, 1393 توسط ناهید سمیعی
...