چگونه می توان یک کار را از یک مرحله بعد غیر قابل حذف و غیر قابل تغییر کرد؟

+1 امتیاز
برای کارهای که جنبه سند دارند و بعد از مرحله تایید نباید از بین بروند چه راه حلی در زوبین وجود دارد؟

برای مثال درخواست صدور چک بعد از ایجاد و تاییدهای لازم بعد از لحظه صدور برگه چک و استفاده دیگر نباید تغییر کند. در صورتی که وقتی دسترسی ویرایش یا حذف به کاربر بدهیم در زمانی بایگانی هم می تواند این کار را انجام دهد!

آیا می توان یک حالت برای کارها در نظر گرفت مثل تایید و ثبت نهایی (حالتی مثل در حال انجام، بایگانی، ... ) که در این حالت دیگر نتوان تغییری روی کار انجام شود؟
سوال شده مهر 17, 1393 در گردش های کاری توسط وحید نازک تبار

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ
شما می توانید با تغییر گردش کاری کار مورد نظر و استفاده از مقادیر ویژه در گردش کار به هدف خود برسید.
 مقادیر ویژه در هر مرحله میتواند در موارد خاص به ما کمک بکند. مثلا وقتی بخواهیم یکی از عملیات زوبین (مثلا ویرایش یا پیوست یادداشت و حذف و ...) در یک مرحله از گردش کار غیرفعال بشود.
پاسخ داده شده مهر 17, 1393 توسط سارا ایزدیار (زوبین)
انتخاب شده مهر 17, 1393 توسط نیما عزیزی
...