چرا زمینه کاربرد را در مشخصه های سفارشی روی همه کار ها و کاربرد سراسری قرار نمی دهیم؟

+1 امتیاز
چرا زمینه کاربرد را برای مشخصه های سفارشی روی همه کار ها و کاربرد سراسری قرار نمی دهیم؟
سوال شده مهر 17, 1393 در مشخصه ها توسط وحید نازک تبار

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ
هر مشخصه سفارشی که زمینه کاربرد آن سراسری تعریف شود، در صفحه جستجو در لیست مشخصه های سفارشی، اضافه شده و برای همه جستجوها دیده می شود. بنابراین لیست مشخصه های سفارشی مربوط به همه نوع پروژه و کاری را هنگام جستجو شلوغ می کند. در حالیکه در صفحات آن کار اصلا وجود ندارد. بهتر است زمینه کاربرد هر مشخصه را واقعا در جایی که استفاده شده است تعریف کنیم.
پاسخ داده شده مهر 17, 1393 توسط سارا ایزدیار (زوبین)
انتخاب شده مهر 17, 1393 توسط نیما عزیزی
...