فرم سازی چند ستونی

+1 امتیاز
با سلام

در ساخت فرم در بخش مشخصه های سفارشی هر مشخصه در یک فیلد ( سطر ) جداگانه قرار میگیرد در حالیکه لازم است در یک سطر اطلاعات متفاوتی پر کنیم.
امکان قرار دادن بیش از یک مشخصه سفارشی در یک سطر نیست؟
سوال شده مهر 17, 1393 در مشخصه ها توسط مرتضی پسندیده

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ
با استفاده از مشخصه ی سفارشی دو کرکره ای می توان دو انتخاب مربوط به هم از دو فهرست کرکره ای را در یک سطر قرار داد، اما امکان قرار دادن هر دو مشخصه ی سفارشی دلخواه در کنار هم در یک سطر وجود ندارد.
پاسخ داده شده مهر 17, 1393 توسط ناهید سمیعی
انتخاب شده مهر 17, 1393 توسط نیما عزیزی
...