ارتباط کارها آیا محدود به تعداد مشخصی است؟

+1 امتیاز
با سلام

آیا محدودیتی در ارتباط یک کار ( از یک پروژه ) به کار دیگری ( از پروژه دیگر ) هست؟

مثلا :
کاری ایجاد کرده ام با نام اطلاعات فنی محصول A. که حاوی یک سری متن و یک تصویر پیوست شده به آن است . کد کار هست : DATA1
آیا میتوانم در تمام نامه های صادره از بخش فروش شرکت ( کد پروژه SENT) این کار را به آنها ارتباط دهم ؟
هدفم از این ارتباط این است که به آن نامه های صادره ، فایل اطلاعات فنی محصول A را از هارد دیسک پیووست نکنم. در نتیجه زوبین سنگین نشود.
همین کار DATA1 را به تمامی نامه های صادره که لازم است اطلاعات محصول 1 را بفرستم، ارتباط دهم.
 یعنی به SENT1, SENT2,SENT3......SENT100

این تعداد ارتباظ زیاد مشکل ساز نخواهد شد ؟
سوال شده مهر 17, 1393 در تنظیمات کار توسط مرتضی پسندیده

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ
خیر. محدودیتی در تعداد ارتباط وجود ندارد.
پاسخ داده شده مهر 17, 1393 توسط سارا ایزدیار (زوبین)
انتخاب شده مهر 17, 1393 توسط نیما عزیزی
...