امکان ثبت یاداشت یا توضیح به فایل در زمان پیوست

+1 امتیاز
وقتی میخواهیم فایلی به کاری پیوست کنیم امکان نوشتن یادداشت زیرآن فایل نیست.( دقیقا زیر آن فایل- نه یادداشت برای کار )
در همان لحظه "یادداشت " را میاورد ولی یادداشتی که مینویسیم فرقی با یادداشتی که هر کاربر یا خودمان زیر کار بنویسیم ندارد.
میخواهم برای تصاو یر یا فایل های پیوست توضیح کوتاهی زیر آن فایل بنویسم امکان نمیدهد.
این ویژگی رایجی که در سایر برنامه ها هست.

راه حل؟
سوال شده مهر 17, 1393 در موارد متفرقه توسط مرتضی پسندیده

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ
در حال حاضر این امکان وجود ندارد.
پاسخ داده شده مهر 17, 1393 توسط سارا ایزدیار (زوبین)
انتخاب شده مهر 17, 1393 توسط نیما عزیزی
...